dimecres, 30 de març de 2016

ANC...30-31 de març... Per a què dues mil signatures?


Demà, 31  de març, s'acaba el termini per poder recollir les dues mil signatures necessàries per poder presentar la proposta de modificació dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern. Una proposta que caldria votar en la propera Assemblea General del 17 d'abril.

El document és una síntesi de les propostes de les 39 Assemblees Territorials que, individualment, han presentat les seves pròpies esmenes. 

Podeu veure la proposta de modificació dels Estatuts i el Reglament de Règim Intern aquí

L'objectiu principal d'aquest document no és altra que enfortir encara més l'ANC i, alhora, fer-la més transparent, més efectiva, més operativa i  més vinculada a les bases. Què pot passar si s'acaben presentant les 39 propostes territorials? Doncs correm el perill que cap d'elles sigui aprovada, ja que per ser-ho es necessita obtenir el 65% dels vots de l'Assemblea General. Davant de tantes propostes, algunes d'elles molt similars, no hi ha cap dubte que el vot es disgregarà amb el perill de no arribar al 65% exigit. 

Alguns m'han preguntat, potser amb segones intencions, si és que volem canvis als Estatuts perquè fins ara l'Assemblea no responia a aquests criteris de força, transparència, etc. L'ANC ha fet una feina extraordinària durant aquests darrers 4 anys. Penso que ningú té la més mínima ombra de dubte que, si som on som, és sobretot i especialment gràcies al treball de l'Assemblea, de les seves territorials, sectorials i exteriors, gràcies a l'esforç anònim de milers i milers de persones arreu del país.

El passat, però, passat està. D'ara en endavant tenim uns mesos que seran decisius, però que sobretot seran difícils i complicats com mai fins ara ho havien estat. Necessitem una ANC forta i unitària, amb iniciativa, que ha de ser exemplar en totes les seves actuac ions, ja siguin internes o externes. Necessitem una presència territorial i exterior encara més potent i unes sectorials encara més actives. L’ANC ha d’assolir un funcionament molt més transparent i participatiu, on les Assemblees Territorials i Exteriors tinguin més veu, on hi hagi un enllaç permanent entre el Secretariat Nacional i les assemblees de base per tal que la informació circuli, en els dos sentits, de manera fluïda i àgil.  

En els mesos que estan per venir l’ANC continua sent l’organització clau i decisiva, que ens ha de permetre, d’una banda, enfrontar-nos amb garanties d’èxit a l’Estat espanyol i a tots els seus intents d’acabar amb el procés d’independència i, de l’altra, exercir de garants del propi procés i dels compromisos assumits pels nostres representants al Parlament.

El procés per garantir aquesta ANC que el país necessita comença en l'Assemblea General del 17 d'abril. Comença sobretot i per damunt de tot en el Fulll de Ruta que s'hi aprovi, però també passa per un enfortiment intern que es pot garantir a través d'algunes modificacions dels Estatuts. Quines han de ser, segons el meu parer, aquestes modificacions que estan recollides en la proposta conjunta

  1. Composició del SN: bloc nacional, representants territorials i d'exteriors
  2. Elecció directa per la presidència i vicepresidència
  3. Requisits per formar part del SN: antiguitat i incompatibilitats
  4. Responsabilitzar els membres del SN de la comunicació amb les regions i territoris
  5. Requisits per a postular candidatures al SN
  6. Introduir una campanya electoral amb garanties d'igualtat
  7. Exigència del vot telemàtic
  8. Reforçar les capacitats de control del Secretariat Nacional sobre les Comissions
  9. Adopció d'un Codi Ètic
En la proposta, hi figuren més modificacions que, per a mi, no són tan importants. Ara bé, totes es podran votar en l'Assemblea General i, tal com ha de ser, seran els associats els que decideixin. Tot això, si som capaços de recollir dues mil firmes de membres de ple dret.

Ho podem fer-ho des de casa, seguint les instruccions o bé presencialment en els següents llocs:


Dimecres 30 de març
Sant Andreu: Can Galta Cremat. C/ Arquimedes, 30.
de 18 a 21 hores
Sants: C/ Alcolea 75
matí i tarda
Sagrada Família: Mallorca 419 entl. B (cantonada Lepant)
de 19 a 21 hores.

Dijous 31 de març
Sants: C/ Alcolea 75
només matí

Per a una Assemblea encara més forta, més transparent, més operativa, més eficaç i més vinculada a les bases, signem! 

1 comentari :