dijous, 7 de març de 2019

La Marina catalana, aportacions científiques a la nàutica (DAVANTAL del programa 130 de LA CLAU de la nostra història)“.. Els treballs a les drassanes continuaren amb una activitat incessant i els seus dipòsits el 1390 foren insuficients per a guarir sota les immenses arcades, que encara avui es conserven, una esquadra de vint-i-cinc a trenta galeres...”

L’anterior paràgraf està extret del llibre “Antiga Marina Catalana” de Francesc de Bofarull.

La Nació catalana ha estat capdavantera en l'Art Nàutic. Durant els segles XIII, XIV i XV les naus, caravel·les i galeres van navegar en els mars de gairebé totes les parts del món. El model de les nostres lleis marítimes fou imitat pels altres països els quals observaren com les normes i les lleis marítimes catalanes eren les millors del món per ser les millors redactades i les més avançades jurídicament.

A la Baixa Edat Mitjana, la Nació catalana disposava d'una de les marines més fermes i dúctils de la Mediterrània, d'una eficàcia gairebé equiparable a la de les flotes genovesa i veneciana i per davant de les de Marsella, Pisa o Nàpols.

Una embarcació, en paraules de Michel Mollat, no és mai un fi en si mateixa sinó la resposta d'una tecnologia naval a unes necessitats econòmiques o estratègiques; constitueix sempre un instrument de transport o de guerra. Els vaixells, doncs, s’adapten als nous temps i a les noves necessitats. Així, a principis del segle XV, l’experiència acumulada pels mestres d'aixa, els fusters de ribera i els calafats, l' expansió de la metal.lúrgia i l'accentuació del control de les matèries primeres i del treball de tots els menestrals que intervenien en la construcció naval, per part del Consols de Mar, van permetre que el creixement del tonatge deIs vaixells no es fes a costa de la seguretat: de les mestrances baix-medievals sortiren embarcacions cada cap més grosses, però també més termes i estanques.

A la CLAU de la nostra història d’avui parlarem de la marina catalana i de les aportacions tecnològiques que va fer a la nàutica.

Cap comentari :

Publica un comentari