dimecres, 21 d’abril de 2021

La primera dona abans d’Eva (Els orígens (o no) del primer home i la primera dona.2)

 

1: 27 Déu va crear l’home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l’home i la dona...

Aquest fragment del Gènesi, com hem pogut veure en l’anterior post, va donar lloc al mite de l’andrògin, però també va ser el detonant d’un nou mite, el de la primera dona abans d’Eva: Lilith.

Durant el Gènesi (o Bereshit) de l'Antic Testament, apareix insinuada una tercera presència, Lilith, que té més protagonisme en la literatura hebrea paral·lela més que no pas en el text sagrat. Sembla ser que la seva figura es remunta a una tradició mesopotàmica que la uneix amb les deesses babilòniques Ishtar, Inanna, i Anath entre d'altres. En el Judaisme, pel contrari, no se l'ha deïficat, sinó que ha estat el vehicle que han utilitzat per introduir el concepte de el mal lligat al femení, generant, no només una llegenda al seu voltant, si no, també, rituals religiosos jueus.[1]

El personatge de Lilith veu també de les creences del poble de Canaan,  la terra promesa del poble jueu, corresponent aproximadament a l'actual Israel i els territoris de Gaza i Cisjordània, juntament amb algunes zones del Líban i Síria. El mite amb aquestes influències cananees conte que Lilith es resistia a jeure per  sota d’Adam i deia “Per què he de col·locar-me jo sota teu? Jo també vaig ser reada amb pols i per tant, soc igual que tu.”[2]

El relat continua dient: “A l'ésser forçada per Adam, va pronunciar el nom de Déu, es va elevar pels aires i va desaparèixer. Davant les queixes d'Adam, Déu va enviar a Sansenoy, Semangelof i Senoy a buscar-la. La van trobar al Mar Roig. Aquesta regió es caracteritzava per la presència de dimonis, amb els quals ella ja havia produït els Lilim, "a raó de més de cent per dia".[3]

Segons l’article “Who Are You, Senoy, Sansenoy and Semangelof?”, de Chen Malul: “Lilith va creure que podia deixar el seu marit i, com que es va negar a "acceptar aquest decret d'igualtat en la seva vida sexual", sembla que significa que Lilith desitjava estar al cim del seu marit durant el coit, "va fugir d'ell i va escapar".

Els àngels que van ser enviats per retornar la dona al seu marit van ser Senoy, Sansenoy i Semangelof. Els tres van fracassar en la seva missió; Lilith va afirmar que "el gran dimoni ja ha arribat a ella", referint-se a Samael i, per tant, ja no podia tornar a Adam. Els àngels van ser capaços, però, d’extreure un vot, que Lilith no faria mal a la descendència d’Adam i la seva segona esposa, Eva.[4][1] M.Maria Martha Fernández. La presencia de Lilith en los escritos rabínicos y su origen

http://www.transoxiana.org/Jornadas/JEO2004/fernandez-lilith.php

[2] Segons el Midrash Alphabeta de Ben Sira (L’alfabet de Ben Sirach (Alphabetum Siracidis, Otijot ben Sira, Alpha Beta la-Ben Sira) és un text anònim de l’edat mitjana inspirat en l’obra hel·lenística coneguda com a Sirach. Es calcula que la seva data d’autoria va ser entre el 700 i el 1000 dC. És una recopilació de dues llistes de refranys, 22 en arameu babilònic jueu i 22 en hebreu mishnaic, tots dos disposats com acròstics alfabètics.

[3] Íd.

[4] The story of the three angels charged with safeguarding newborn babies and their mother https://blog.nli.org.il/en/djm_sen-san-sem/

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada