dissabte, 5 de maig de 2018

El model energètic del segle XXI (DAVANTAL de Catalunya segle XXI)L’objectiu de la política energètica no pot ser altra que disminuir aquesta elevada dependència energètica externa, reduint la despesa econòmica que comporta i col·laborant en reduir les causes del canvi climàtic. 

Com en molts altres temes estratègics, Catalunya no disposa, dels instruments jurídics i administratius per equilibrar el seu mercat energètic. És imprescindible que Catalunya pugui legislar sobre l’energia per regular el sector i prendre les decisions més favorables per als seus ciutadans. 

Cal avançar cap a un nou model energètic propi, ajustat a les necessitats, possibilitats i voluntats del país, que tingui com a primer objectiu les millores en eficiència i estalvi i que tendeixi a la suficiència a mitjà termini. En el camí cap aquest llindar cal actuar sobre el sector de l’energia actual per facilitar la transició i col·laborar en el finançament de les noves polítiques. 

Els progressos tècnics de les darreres dècades i les experiències d’altres països ens han de permetre aconseguir l’alternativa energètica a mitjà termini, és a dir, que l’energia necessària es produeixi mitjançant fonts renovables i, preferentment, en el mateix lloc on es consumeixi. La diversitat orogràfica, climàtica i meteorològica de l país ens ofereix unes grans possibilitats per aconseguir-ho. 

La política energètica del país ha de començar per incentivar i promoure la investigació i la innovació en aquest camp. El desenvolupament de l’energia de producció solar, eòlica, geotèrmica o marítima ha d’esdevenir un eix bàsic de la política energètica de Catalunya i una de les prioritats del futur immediat.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada