diumenge, 27 de maig de 2018

Residus i Economia circular (DAVANTAL programa núm. 13 de Catalunya segle XXI)Històricament, sempre s'ha dit que "El millor residu és el que no es genera". La nostra activitat econòmica, adreçada a satisfer les necessitats i demandes humanes, s'ha desenvolupat de manera lineal: s'utilitzen recursos del medi, es traslladen, es transformen, s'usen i, un cop acabada la vida útil (real o no), el seu residu torna de nou al medi. Pel camí s’ha produït també un consum de materials i energia i, consegüentment,  la generació de nous i diversos impactes al medi.

Una política de prevenció dels residus i de la contaminació ha de fer una revisió de tot el procés tecnològic complet. L'objectiu principal és prevenir i reduir la generació de residus i la contaminació, tant pel que fa a la quantitat com la importància de la seva afectació al medi i a la salut, tant en les fases de producció com de consum. El millor residu és el que no es genera.

L'objectiu "residu zero" no és un objectiu en si mateix, sinó que esdevé un element tractor imprescindible de cara a una transició cap a una economia circular que es replantegi, d'una manera global, els models i patrons, tant de producció com de consum.

La "política de residus" està esdevenint, doncs, part d'una "política per a l'ús eficient i baix en carboni, dels recursos". Passa a ser així una part d'un conjunt de polítiques que ens han de portar cap a una "economia circular" i que ens permetrà assolir objectius que tendeixen al "residu zero".

La base d'aquest gir polític, econòmic i cultural està en assumir que hi ha límits en l'expansió de l'activitat econòmica, tant  en termes d'ús creixent de recursos (materials, aigua i energia) com d'augment de les emissions de contaminants en el medi (gasos d'efecte hivernacle, elements químics, ...)

Avui, a Catalunya segle XXI parlem de residus i economia circular. 

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada