dilluns, 11 de maig de 2020

Xarxa Llam: "Marquem camí. Enfortim l'ANC"

El 30 d’abril passat, el blog de la Xarxa Llam va publicar un document (amb caire de manifest) titulat “Marquem camí. Enfortim l’ANC”.

El document és força llarg i es complementa amb els articles posteriors, sis en total, sota el títol genèric “Estratègia del procés”.

Personalment, hi he donat suport. Comparteixo pràcticament tots els punts que reivindica i, sobretot, comparteixo l’objectiu, que per a mi no és altre que fer una ANC més forta, més decidida i més decisiva en aquest nou context social i polític (i econòmic) que estem vivint.

El document-manifest convida Secretaris Nacionals, membres de Coordinadores Comarcals i/o càrrecs electes d’Assemblees de Base, de qualsevol mandat, amb noms, cognoms i identificació del càrrec ostentat i que no es presentin a les eleccions del 2020 al SN, a donar suport, a títol individual i/o col·lectiu, als punts següents.

L’objectiu és que els candidats que es presentin a les eleccions al Secretariat Nacional de l’ANC pugin fer seus tots a alguns dels punts que tot seguit detallem:

1.  L’Objectiu de l’ANC és la instauració de la República Catalana proclamada el dia 27-O del 2017. Per aconseguir aquest Objectiu hem de clarificar el camí (Full de Ruta) que seguirem per aconseguir-lo.

2.  La condició imprescindible per definir aquest camí, aquesta estratègia, és la Unitat Política. Per implantar aquesta estratègia s’ha de fer a través d’una Taula de Coordinació de totes les forces polítiques i socials per aplicar de forma conjunta qualsevol de les accions a realitzar. Aquesta taula de coordinació unitària és la que ha de definir aquesta Estratègia Compartida per totes les forces sobiranistes.

Punts del Full de Ruta que haurien de considerar-se prioritaris:    
              
3.  Enfortir el Consell per la República fomentant les inscripcions al registre ciutadà del Consell. A l’interior, donar suport als Consells Locals.

4.   Denúncia política constant (i denúncia jurídica) de les decisions i accions de l’Estat espanyol, des de la incompetència en la gestió política, social i econòmica, fins a la vulneració dels drets humans per l’Estat espanyol.

5.  Proposta de Pacte Nacional de País, el que s’ha dit Pacte de Canonges en el que les forces independentistes, presentin les seves mesures per afrontar la crisis sanitària, econòmica i política pel coronavirus.

6.  Enfortir les institucions Locals.

7.  La Catalunya del segle XXI. Promoure espais de debat per definir el país del futur, juntament amb les sectorials d’altres forces independentistes.

8. Quina Constitució Volem, promovent debats com els de les enteses pel Procés Constituent.

9.   Consum responsable, incrementant la xarxa econòmica de les empreses autòctones i de proximitat.

10. Eines de país. És important tenir presència en les directives de les més importants entitats socials i professionals  de l’entramat ciutadà del país. 

11. Eleccions Catalanes. Treballar per una proposta de Candidatura de país. Imprescindible per aconseguir la independència.

12. Internament, flexibilitzar al màxim l’associació per tal que permeti decisions ràpides. Pel que fa a les comissions, és important que els membres del Secretariat Nacional només puguin participat amb vot en una sola comissió. Podran assistir a les altres en les quals treballin amb veu, però sense vot.

Cadascun d’aquests punts, s’han d’anar desenvolupant en les comissions corresponents i en el Comitè Permanent. Consensuant amb tots els col·lectius disposats a fer aportacions de millora i d’unitat.

Contacte: xarxallam@gmail.com

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada