dissabte, 23 de març de 2019

Conclusions i propostes per al debat de l'àrea d'educació (DAVANTAL programa 32 de Catalunya segle XXI)

Dins de l’àrea Una societat cohesionada, del Congrés Participatiu Catalunya i Futur, l’àmbit de Sistema educatiu, Universitats i Recerca va presentar les seves conclusions finals i propostes per al debat en la seva fase d’experts. L’acte va tenir lloc al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Barcelona.

En les conclusions sobre el sistema educatiu, es manifesta que l’educació és un element bàsic per al desenvolupament, la socialització i la promoció personal. Ha de ser eina d'equitat. Per tant, l'administració educativa ha de garantir la igualtat d'oportunitats i la provisió dels recursos necessaris que siguin necessaris per assolir els objectius d'atenció a les persones, qualitat acadèmica i compromís social. És des del sistema educatiu que es facilita l'aprenentatge personal i col•lectiu per formar part d'una societat amb valors ètics, socials i culturals de manera que les diferències no esdevinguin desigualtats.

Altres aspectes importants del document de conclusions són que el català ha de ser la llengua vehicular i social del sistema educatiu, com també ho han de ser, l’aranès en el seu territori i la llengua de signes catalana. Pel que fa a l’acollida de la població escolar d’orígens diversos, s’hi remarca que caldrà trobar l’equilibri entre afavorir el plurilingüisme i el coneixement de la llengua del país.

Cal garantir l'educació dels 0 a 3 anys i universalitzar dels 3 als 18. A més, el sistema educatiu ha de proveir una formació integral en la ètica i els valors democràtics: la participació, la igualtat, la laïcitat, la solidaritat, la cohesió, la cultura de la pau, la inclusió, la coeducació i la resolució pacífica de conflictes. Igualment ha de fomentar l’esperit crític i la creativitat, més enllà de la també necessària adquisició de coneixements, habilitats i del desenvolupament de capacitats.

Avui, a Catalunya segle XXI parlarem d’aquestes conclusions i propostes per al debat de l’àmbit del sistema Educatiu.

Cap comentari :

Publica un comentari