diumenge, 12 de març de 2017

La riquesa de la semàntica... de collons! (1)


Ja fa temps, un bon amic em va fer arribar per correu un text, el text definitiu que prova la riquesa de la llengua catalana. Més tard, vaig veure que fins i tot corria un vídeo per la xarxa sobre el tema. 

Malgrat que gira a l’entorn d’una paraula que alguns anomenarien “grollera”, el text és d’un gran rigor filològic, lingüísticament impecable i, sobretot d’una gran riquesa semàntica.

La paraula en qüestió és un sinònim vulgar de testicles.... Exactament, l’heu encertat: la paraula és collons!

Veiem ara la multiplicitat de significats que li podem donar amb uns senzills afegitons:

Si li afegim un numeral, pot expressar significats molt diferents:

UN... Expressa que una cosa és molt cara: L’entrada val un colló!

DOS... Decisió valentia: Així m’agrada, que t’hi enfrontis amb dos collons!

TRES... Menyspreu total: El que dius m’importa tres collons...

La paraula en qüestió modifica semànticament el verb que l’acompanya:

Si complementa el verb Tenir indica gosadia, atreviment, valentia: Aquell té collons

Ara bé, també amb el verb Tenir, però en sentit admiratiu, pot significar sorpresa: Té collons la cosa!

Continuant amb el verb Tenir... si li donem un sentit d’afirmació, pren un valor admiratiu o fins i tot d’enveja: Quins collons que té!

Complementant el verb Posar pot indicar un repte, sobretot segons quin sigui el complement circumstancial de lloc: Va posar els collons damunt de la taula!

Fins i tot, acompanyant un mateix verb, en funció del temps o la forma verbal pot modificar el sentit de la paraula:

Amb el verb en present d'indicatiu significa molèstia o fàstic: No em toquis els collons!

Si el verb és reflexiu indica vagància: S’està tocant els collons!

Si és imperatiu significa sorpresa: Toca’t els collons!

Si la frase és en subjuntiu indica advertiment: Si no toquessis tant els collons...!

I no s'acaben aquí les accepcions, matisos i variacions de la paraula.... Continuarà...

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada