dijous, 6 d’abril de 2017

Catalandaoued (3. La immigració marroquina a Catalunya)


De les 19 persones que van participar en les entrevistes, 12 eren de llengua i cultura àrab i 7 de llengua i cultura amaziga. De les tres dones, una era de Tànger, l’altra d’un població gran de la zona sud del Marroc i la tercera era de Talandaoued. El grup d’amazigs pertanyien a pobles diversos, tots ells de la zona sud del Marroc.

El grup més nombrós d’entrevistats (9 homes i 3 dones) pertanyia a l’associació Catalandaoued. Provenien del poble marroquí de Talandaoued, un poble de llengua i cultura àrab, malgrat que el seu nom és amazig: Talan, que significa “ull” i Daoued, que és el nom del profeta David.

Talandaoued pertany a la comunitat de Beni Ahmed Charkia, a la província de Chefchouan i està situat a 165 km de Tànger i Ceuta, a 120 km de Tetuan i a 60 km de Chefchaoun. Té una població de 5.000 habitants i presenta notòries desigualtats socials. Els ingressos per càpita no superen els 5€ diaris.

Talandaoued, i la regió a la qual pertany, pateix greus problemes de tot tipus, entre els quals destaquen:
-          Un índex d’analfabetisme important, especialment alt entre les dones que pot              arribar fins al  98%.
-          Molt pocs centres educatius a la regió.
-          Una situació sanitària força degradada, poques vies de comunicació i en molt mal       estat.
-          No hi ha aigua potable ni, en la majoria dels casos, electricitat.
-          Mancança d’infraestructures bàsiques.

L’economia d’aquest poble es basa en l’agricultura, amb el conreu de tot tipus de blat i llegums, figues, oliva, raïm i una mica de ramaderia.

Aquest context incita i obliga a l’èxode rural, en primer lloc cap a les ciutats grans del Marroc (Tetuan i Tànger) per després emigrar cap a Europa.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada