dijous, 5 d’abril de 2018

La repressió borbònica 1714-1725 (DAVANTAL de LA CLAU de la nostra història)Els Decrets de Nova Planta són el conjunt de lleis promulgades per Felip V des de l’inici del seu regnat. El primer decret és de 1701 i el darrer de 1719. 

Entre altres prohibicions i mandats, els Decrets de Nova Planta van significar la repressió de la llengua catalana a tot el territori, mitjançant accions violentes directes o mitjançant l’aplicació de polítiques en perjudici del català i per oficialitzar com a úniques llengües el castellà i el francès.

20 de febrer de 1712. Tothom ha llegit un moment o altre aquestes instruccions secretes als corregidors del territori català: Pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto, sin que se note el cuydado. 

La repressió ja s’havia iniciat el 1707 a València i va continuar el 1715 a Mallorca. El 1707, a València, comença la castellanització, substitució o eliminació de topònims al País Valencià. Destaca l’extermini de Xàtiva, l’intent per part de Felip V d’esborrar físicament, històricament i jurídicament la ciutat. Després d’incendiar-la totalment van construir en el seu lloc una nova població anomenada “Ciudad de San Felipe.”

El 1715, La Consulta del Consell de Castelles diu que a l'aula no hi ha d'haver cap llibre en català, on tampoc es parlarà ni s’escriurà en aquesta llengua. Afegeix que "no s'han d'escollir mitjans febles i menys eficaços, sinó els més robusts i segurs, esborrant de la memòria dels catalans tot allò que pugui conformar-se amb les seves abolides constitucions, ussàtics, furs i costums".

Les disposicions i accions legals repressives contra tot el que representava i constituïa la nació catalana són moltes i diverses. En aquest sentit mencionar la gran tasca del Sr. Antoni Muñoz, que ha estat el descobridor d'una quantitat ingent de documentació dels segles XVII i XVIII, dipositada, sobretot, a l'Arxiu de Simancas.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada