dissabte, 23 de febrer de 2019

Catalunya, Europa i La Unió Europea (DAVANTAL del programa 32 de Catalunya segle XXI)


La Unió Europea té els seus orígens en la declaració Schumann i la creació de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer formada per sis estats el 1951, i en el Tractat de Roma de 1957. Els fundadors  de la Unió Europea van decidir canviar les armes i el camp de batalla pels acords i per la creació d’un espai comú de pau, democràcia prosperitat i estat de dret.  Avui, 60 anys després, la Unió Europea (UE) és la unió econòmica i política de 28 estats independents que es va establir en el Tractat de Maastricht el 7 de febrer de 1992, sobre els fonaments de la preexistent Comunitat Econòmica Europea.

La Unió Europea i Europa mateix afronten el segle XXI en un procés de decadència. La unitat política que inspirava el naixement de la UE és un objectiu gairebé impossible d’assolir. Un exemple de les dificultats d’aquest procés d’unitat política el trobem en el fracàs al projecte de Constitució Europea, rebutjat el 2005 per països com França. Tot i que aquest projecte fallit de Constitució era més un tractat econòmic que havia de consolidar el capitalisme a Europa que no pas un veritable projecte de construcció polític federal per a la UE.

La idea d’una Europa forta econòmicament i unida políticament ha acabat esdevenint un club d’Estats i un mercat. Al costat d’algunes veus que pensen que la UE ha de tenir més competències i que s'ha d'avançar cap a la integració, n’hi ha moltes altres que pensen el contrari i qüestionen el valor afegit que aporta la Unió als seus ciutadans.

En paraules del nostre convidat d’avui,  “el fet que la Gran Bretanya hagi optat per abandonar la UE demostra una gran debilitat i deixa la porta oberta a la marxa d’altres països i comenta, que l’ALDE party, del qual va ser el vicepresident, era un grup molt més modern entre el 2009 i el 2015 que actualment. “

Com ha de ser l’Europa del segle XXI? Quina ha de ser la posició de Catalunya a Europa i, més concretament a la Unió Europea? De quina manera pot cooperar Catalunya per tal que Europa i la UE es pugin adaptar a les necessitats i els reptes del segle XXI?

En parlem tot seguit a Catalunya segle XXI.


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada