dissabte, 8 de juny de 2019

El medi marí i el sistema litoral català (DAVANTAL del programa 40 de Catalunya segle XXI)


Les conseqüències que comporta una gran concentració urbana sobre el medi natural són evidents i explicables, i un dels sistemes que pateixen més aquesta concentració  i la degradació que comporta és el medi marí i tot el sistema litoral. La major part de les grans infraestructures del país i els assentaments industrials i logístics es concentren en les comarques de la franja costanera que també concentren la major part dels destins turístics del país, una de les seves principals activitats econòmiques.

No cal dir, així mateix, que el sistema fluvial té un impacte directe sobre el sistema marítim i l’ecosistema litoral (aportacions, contaminació…), a la qual cosa s’afegeix l’efecte dels emissaris submarins i les actuacions sobre ports, platges, espigons, etc., les competències sobre les quals encara són, en molts casos, en mans de l’Estat espanyol.

El litoral com territori marítim-terrestre és prioritari i decisiu. Sobre una franja de 60 km. d'amplada sobre el litoral, viu més del 75% de la població catalana i per tant una part molt important de la seva renda.

Cal constatar l'atomització de les administracions amb competències i altres ens sobre el litoral, i per tant també de les decisions sobre el mateix. Entre altres, tenen diverses competències i activitats sobre el litoral el Govern de L'Estat espanyol, el Govern de Catalunya, 12 Comarques, 3 Diputacions, 76 municipis, una àrea Metropolitana, dos grans Ports d'interès general (Barcelona i Tarragona)  a més de 50 ports esportius, 26 Ports comercials, Dàrsenes i embarcadors gestionats per Ports de la Generalitat, múltiples confraries, associacions. etc.  

Aquest esmicolament competencial i la manca conseqüent de la unitat d'acció condueix a la necessitat de crear una autoritat única, tal com existeix en altres àmbits com en el Cicle de l'aigua, que agrupi les responsabilitats de manera integral en el litoral català.

A la Catalunya del segle XXI caldrà una gestió sostenible dels ecosistemes marins i costaners. També de les activitats que afecten el medi marí, amb una lluita contra la contaminació marina i una bona gestió del sistema litoral català.

En parlem tot seguit a Catalunya segle XXI

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada