dilluns, 25 de juliol de 2016

L'Espill de Jaume Roig (2. Passeig per un fragment)


L’Espill és una obra que consta de 16359 versos apariats, de quatre síl·labes i que està estructurada en una consulta que conté l’endreça, la tornada i l’entrada. Els segueix després un prefaci dividit en quatre parts i en quatre llibres dividits en quatre parts més cadascun d’ells. La consulta i el prefaci fan el paper d’introducció i de declaració de principis, tant ètics com d’estil. Les parts inicials de l’obra –consulta i prefaci- presenten una ordenació escolàstica quant a les parts del discurs. 

Farem un petit passeig pels versos 626 al 644 on l’autor ens mostra de manera clara el Modus agendi, és a dir, les característiques estilístiques i retòriques del text.  

    626    Haure ordir,
    627    puix me n’enpaig,
    628    aquest meu scaig
    629    de parlament,
    630    curt, flach, fallent,
    631    a fil per pua;
    632    la forga sua,
    633    stil e balanç,
    634    sera ’n romanç:
    635    noves rimades
    636    comediades,
    637    amphorismals,
    638    ffaçessials,
    639    no prim scandides;
    640    al pla texides
    641    de l’algemia
    642    he parleria
    643    dels de Paterna,
    644    Torrent, Soterna.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada