dissabte, 20 d’octubre de 2018

L'habitatge (Programa núm. 20 de Catalunya segle XXI)
La societat del benestar que volem construir a la Catalunya del segle XXI ha d’assegurar que els drets socials considerats com a bàsics fins ara, l’educació, la salut, l’habitatge, el dret al treball, les pensions o l’assistència als col·lectius més vulnerables, arribin realment a tothom.

Avui, a Catalunya segle XXI volem parlar d’un d’aquests drets socials bàsics: el de l’habitatge.

Tota la ciutadania té dret a un habitatge, digne, adequat a les seves necessitats, que són canviants al llarg de la vida, un habitatge dotat dels serveis bàsics imprescindibles (aigua, energia, comunicacions,...) i situats en edificis que facilitin l’eficiència energètica. Habitatges que ofereixin serveis i espais comuns per als seus habitants que puguin facilitar les relacions interpersonals.

La Catalunya del segle XXI necessita d’una política d’habitatge social com la que existeix a molts països europeus?

El dret a l’habitatge ha d’estar garantit per l’Estat de forma efectiva? 

Ens calen polítiques municipals basades en la creació gratuïta de sòl públic i en la cessió del sòl en dret de superfície? 

Règim de dret d’ús, de lloguer o de propietat?

En parlem tot seguit a Catalunya segle XXI

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada