divendres, 15 de juny de 2018

La mobilitat al segle XXI (DAVANTAL del programa núm. 16 de Catalunya segle XXI)La Llei del Parlament de Catalunya de 2003 defineix la mobilitat com el “conjunt de desplaçaments que les persones han de fer per motiu laboral, formatiu, sanitari, social, cultural o de lleure, o per qualsevol altre.” Cal no confondre, doncs, aquest terme amb altres conceptes com poden ser els transport, trànsit o circulació. La mobilitat tracta del moviment de persones i mercaderies amb independència de quina sigui l’energia o el mitjà de transport que s’utilitzi per als desplaçaments. 

El concepte de mobilitat fa servir altres termes summament importants Per exemple, el de la mobilitat quotidiana, o sigui el conjunt de desplaçaments que la ciutadania realitzem de manera habitual, per realitzar activitats també quotidianes. 

El model de mobilitat existent actualment a Catalunya es basa en gran mesura en l’ús del vehicle privat. La tendència dels darrers anys és un augment dels desplaçaments en vehicle privat i a una disminució de l’ocupació mitjana per vehicle que es troba sobre 1,2 persones. El transport de mercaderies també presenta una dependència molt gran respecte als modes motoritzats per carretera.Sobre el 80% de les mercaderies es traslladen amb camió.

El segle XXI ens obliga a reformular el concepte de mobilitat per fer-la sostenible. Cal ampliar l’angle de visió dels problemes que pugui presentar la mobilitat, tot fent èmfasi en la relació dels desplaçaments amb les conseqüències ambientals que comporten. Tant pel que fa a l’àmbit més local (contaminació de l’aire, soroll, ocupació del sòl, fragmentació del territori...) com en l’àmbit més global (canvi climàtic, biodiversitat, esgotament de recursos, etc.).

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada