divendres, 1 de juny de 2018

L'Empresa al segle XXI (DAVANTAL del programa núm. 14 de Catalunya segle XXI)
L’empresa, l’empresariat, avui dia anomenats també emprenedors i emprenedores, representen un dels pilars econòmics de qualsevol país. L’activitat empresarial col·labora a la creació de riquesa i a l’augment del benestar dins de la societat. 

El model d’empresa ha anat canviant des del segle XIX, encara que fins fa ben poc sempre s’ha entès com un element orientat a proporcionar un valor econòmic als seus propietaris o accionistes, l’únic interès dels quals seria  el maximitzar el retorn de la seva inversió. Aquest model dominant d’empresa que busca com darrer objectiu la rendibilitat econòmica sembla ja caduc. El segle XXI ens ha arribat acompanyat de tot un seguit de sensibilitats socials que obliguen a plantejar, com en altres àmbits, una estratègia diferent, un model d’empresa diferent que s’ajusti als nous temps. 

L’empresa del segle XXI està evolucionant cap a un model nou, que no veu en la rendibilitat econòmica el fi últim, sinó com una condició necessària, encara que no suficient, per a la supervivència i desenvolupament de l’empresa. El lloc central el comencen a ocupar les persones i caldria entendre l’eficiència econòmica com una condició necessària per al propi desenvolupament de les persones i de la societat. 

Catalunya és un cas força especial per la importància que, en el teixit empresarial, tenen la micro, petita i mitjana empresa i també els autònoms. Actualment, a Catalunya hi ha prop de mig milió de petites i mitjanes empreses i 546.000 autònoms  que representen el 99,8% del teixit productiu del país i el 75% de l’ocupació.

Els empresaris, autònoms, comerciants, emprenedors, directius, acadèmics i professionals de la indústria, de tot l’àmbit econòmic i empresarial de Catalunya, han de poder decidir entre tots quines són les millors eines que els convenen per garantir una empresa d’èxit, que contribueixi a construir una societat millor i més pròspera. Decidir que cal fer amb el propi esforç fiscal i com i a què és millor destinar-lo. Poder finançar les infraestructures necessàries. Decidir el marc de relacions laborals adequat, tant per a l’empresa com per als seus treballadors. Decidir, en definitiva, quina és l’empresa que vol Catalunya.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada