dimecres, 18 de març de 2020

A tots els socis i sòcies de l'ANC. Ho tenim a les mans (Esmenes 109 i 112 al Full de ruta)


En vermell, les meves observacions i comentaris

Esmena 109 del Full de ruta. Votaré a favor que aquest text s'inclogui en el Full de ruta

Text esmena 
El Consell per la República Catalana ha d’esdevenir una estructura d’estat paral·lela a la Generalitat de Catalunya i alternativa a la del govern espanyol que possibiliti la presa de decisions i la realització d’accions fora de l’abast de la injustícia espanyola. En aquest sentit, l’Assemblea posarà en marxa una campanya per fomentar la inscripció massiva al registre ciutadà del Consell per la República. 

Justificació esmena 
Les estructures d’estat paral·leles figuren com la penúltima de les fases dins l’estratègia de la lluita noviolenta i, per tant, la seva creació ha de ser potenciada al màxim. 

Justificació ponència No és funció del Full de Ruta de l’Assemblea escriure el Full de Ruta del Consell per la República. Serà aquest Consell qui definirà els seus objectius i la seva estratègia, i l’Assemblea, sempre que comparteixi el seu objectiu fundacional, col·laborarà en la consecució d’aquests objectius i la posada en marxa d’aquesta estratègia. De fet, la presidenta de l’Assemblea forma part del consell de govern del Consell per la República i ja ha intervingut en la definició del pla de govern del Consell. I de nou, fugint d'estudi. En cap cas aquesta esmena s'està referin a cap Full de ruta del Consell per la República. El contingut de fons és que l'ANC faci una campanya específica per fomentar la inscripció al CxRep. El registre del CxRep. és el cens català. És el que pot permetre infinitat d'accions i campanyes, a més del finançament del Consell. El cens permet la posada en marxa de la República digital, de la identitat digital, fer consultes, vinculants o no... Sense un cens suficientment nombrós no hi ha res d'això .Tot i que està implícit, no ens podem comprometre a campanyes massives en el nostre Full de Ruta sense abans avaluar-ne costos. Aquest final de la justificació és pitjor que l'excusa del malat (ja ho sabeu, aquell que diu que sua). Comprometre's a una campanya a favor de la inscripció al registre ciutadà del CxRep. no té res a veure després amb els diners que s'i puguin o no destinar. Això ho decidirà el Secretariat Nacional. 

Esmena 112 del Full de ruta. Votaré a favor que s'inclogui aquest text en el Full de ruta.

Text esmena

El principal objectiu d’aquest Full de Ruta és instaurar, el més aviat possible, la República Catalana en territori català, per això hi ha un seguit de condicions (amb objectius, actors i accions) imprescindibles: 
1. Activar la e-República. La República digital servirà per estructurar les relacions entre els ciutadans i les institucions republicanes a l’exili i mostrar el tipus d’Estat que volem construir, amb el desenvolupament d’eines tecnològiques i censatàries per a la implantació de la identitat digital. 
2. El finançament de la República. Per disposar dels recursos econòmics suficients que permetin el funcionament ordinari de tota l’administració republicana mentre s’implementa la nova Agència Tributària Catalana. 
3. Una administració Pública compromesa. Caldrà dissenyar una nova administració republicana al servei de la ciutadania. 
4. Control efectiu del territori. Assegurant que tots els punts neuràlgics del territori de Catalunya i, especialment, els seus accessos per terra, mar i aire, estiguin sota control i vigilància de la nova República. 
5. Una xarxa de comunicacions segura. Blindada contra els atacs externs, per assegurar el funcionament estable de les comunicacions durant l’etapa d’instauració definitiva de la República catalana i pel funcionament normal del país durant els primers mesos de la nova legalitat. 
6. Tenir a punt el Tribunal de Justícia de Catalunya (TJC) i els magistrats que n’hauran de formar part 
7. Tenir també a punt les qüestions de seguretat i ordre indispensable per tenir el control del territori.
8. Garantir el normal funcionament del país. Caldrà assegurar que els serveis i l’administració pública, el poder judicial i les forces d’ordre, siguin els puntals principals de la nova legalitat. 
9. Suport internacional efectiu. En el moment de la instauració definitiva de la República Catalana en territori català cal tenir el reconeixement del nou Estat català 

Justificació esmena 
Fer efectiva la declaració d’independència i la República catalana requereix unes condicions imprescindibles. El problema no radica a declarar la independència, sinó a poder-la exercir amb un domini complet del territori. La ciutadania hem de tenir molt clar què representa exercir la independència, que cal que es donin unes condicions indispensables per poder-la exercir amb èxit.

Justificació ponència 
No és funció del Full de Ruta de l’Assemblea escriure el Full de Ruta del Consell per la República. Serà aquest Consell qui definirà els seus objectius i la seva estratègia, i l’Assemblea, sempre que comparteixi el seu objectiu fundacional, col·laborarà en la consecució d’aquests objectius i la posada en marxa d’aquesta estratègia. De fet, la presidenta de l’Assemblea forma part del consell de govern del Consell per la República i ja ha intervingut en la definició del pla de govern del Consell. La justificació, una vegada més del "malalt". Ja l'he anat comentant anteriorment, Aquest Full de Ruta és públic, i per tant, en el context de repressió actual hi ha elements que no hi han de constar. No fem del Full de Ruta una llei de transitorietat. Completament fora de lloc. A aquestes alçades, tothom sap (i les forces repressives encara més) què és i què vol l'ANC. En aquesta mateixa proposta de Full de ruta hi ha apartats que poden ser tant o més "perillosos" que aquest

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada