dimecres, 18 de març de 2020

A tots els socis i sòcies de l'ANC. Ho tenim a les mans (Esmenes 100 i 107 del Full de ruta)


En vermell, les meves observacions i comentaris

Esmena 100 al Full de ruta. Votaré a favor de modificar aquest text de la proposta de Full de ruta.  

Text ponència 
L’estratègia ha de ser pensada a nivell nacional però amb capacitat d’incidència territorial i sectorial, aprofitant la nostra xarxa d’Assemblees de Base. Hi ha d’haver una preparació prèvia i una bona planificació de les accions. 

Text esmena L’estratègia ha de ser pensada i compartida entre el nivell nacional i els grups territorials. Cal una preparació prèvia i una bona planificació de les accions. 

Justificació esmena 
Pensem que l’estratègia d’accions noviolentes de l’Assemblea ha de ser compartida (i no dirigida des de la Seu Nacional) amb els grups que estan treballant aquest aspecte de la lluita en el territori. 

Justificació ponència 
L’esmena planteja una estratègia assembleària i al nostre parer l’estratègia sobre noviolència no pot ser definida de manera assembleària, ni per raons operatives ni per raons de seguretat. Això sí, en la mesura del possible, una estratègia ha de tenir en compte les possibilitats i les idees. L'esmena no planteja que ens hàgim de reunit tots els associats en assemblea per decidir estratègies. Ni tampoc que hi hagin de fet totes les territorials. L'esmena planteja que es treballi conjuntament amb els grups que ja treballen actualment en l'estratègia d'accions noviolentes, que són persones ja preparades i que són les que poden informar al Secretariat Nacional de tot el que es relaciona amb una acció de desobediència civil noviolenta: amb qui i amb què es pot comptar. Qui està disposat a assumir-ne els riscos. Què es pot i què no es pot fer segons el territori, etc. Indispensable que una representació d'aquests activistes pugui treballar en aquesta estratègia nacional.

Esmena 107 al Full de ruta . Votaré a favor que s'inclogui aquest text en la proposta de Full de ruta. 

Text esmena 
Si el primer objectiu del Consell per la República és la construcció de la e-República, a més de l’estructura del Consell, situada a l’exterior, els Consells Locals per la República Catalana, a l’interior, han d’articular la xarxa territorial que la faci possible. 

Justificació esmena 
Remarcar la importància dels Consells Locals per la República Catalana a l’interior. Els Consells Locals per la República (CL) són una eina imprescindible per continuar avançant cap a la independència i la República catalana. Els CL són el desplegament a l’interior del Consell per la República, l’única institució republicana en què hi ha representats la majoria de partits i de les organitzacions independentistes de la societat civil. Els CL no són cap contrapoder, tampoc per a l’Assemblea, com algunes persones semblen entendre, sinó que pretenen caminar al costat de les institucions autonòmiques i locals i preparar la població per a la independència. Són elements bàsics perquè el seu ens administratiu i jurídic està situat fora de l’Estat espanyol i, entre molts altres aspectes, les nostres dades estan ben protegides perquè estan custodiades fora del territori espanyol.

Justificació ponència 
No és funció del Full de Ruta de l’Assemblea escriure el Full de Ruta del Consell per la República. Una justificació més que l'únic que fa es fugir d'estudi. Remarcar la importància dels Consells Locals no és de cap manera "escriure" cap full de ruta del CxR. Serà aquest Consell qui definirà els seus objectius i la seva estratègia, i l’Assemblea, sempre que comparteixi el seu objectiu fundacional, col·laborarà en la consecució d’aquests objectius i la posada en marxa d’aquesta estratègia. Tal com ja succeeix, per exemple, en el desplegament dels Consells Locals per la República Catalana. La col·laboració per part de l'Assemblea en el desplegament dels CL depèn i molt de cada territorial i en la majoria de llocs aquesta col·laboració existeix. De "fonts ben informades" sé que no són ben vistos per una majoria del Secretariat Nacional, cosa que es demostra en aquesta jutificació i que en certa manera posa pals a les rodes en el desplegament dels CL.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada