dimarts, 7 d’abril de 2020

"Solteria relaxant", el microconte del dia (Dia 26 del confinament. Dia 23 de l'Estat de setge)

Dibuix Rosa Armangué
Confinament, dia 26
Dia 23 de l'Estat de setge

Una ignora, de jove, que els principis
no tenen res a veure amb els finals. 
                                                                      (Joan Margarit. Principis i finals)

MICROCONTES PER AL CONFINAMENT 
VINT-I-SISÈ DIA (DIMARTS 7 D’ABRIL)

Microconte 26 : Solteria relaxant
L’altre dia, recolzat a la barana del balcó de cara a la fresca, vaig guanyar-me un bon ensurt. A baix, damunt la vorera i sota la filera de plataners, em vaig descobrir a mi mateix passejant de bracet amb la meva esposa. Astorat pel descobriment, vaig provar de posar les coses en ordre i vaig recórrer el meu pis cercant-m’hi de dalt a baix. Definitivament la cosa anava de debò, allí tampoc no hi era pas. Acalorat per aquest punt d’incertesa, hauria arribat a altres comprovacions fins i tot mèdiques si no fos que, a banda de no ser a casa, hi havia un altre detall prou delatador. No he estat mai casat.

Joan Pinyol 
(Del llibre Noranta-nou maneres de no viure encara a la lluna. Ed. Setimig, 2001) 
 www.escriptors.cat/autors/pinyolj
#CompartimCultura

1 comentari :